Tik Tok Nepal

Hello guys, this is the right place where you'll find the Nepali Tiktok stars followers, trending sounds & more. visit page for update.Page is under maintenance thank you for your patience.

Road to 10k followers of Nepal (few are mentioned)

ID                         Followers        Hearts

1. @_aasthapanday     8120            86.8k
2. @abbuavinab          9576            203.8k
3. @alishaaaa.1          9447            135.1k
4. @anisha.kafle        7801             156.3k      
5. @asmeetasubedi     9656            116.2k      
6. @dilaskaa               7925            64.1k         
7. @essu_aryal          9317            59.3k                  
8. @gareema_08        9501            91.2k         
9. @laxmi.kharel         8563           80.3k
10. @mr_roshan_re8   7958            140.3k
11. @__protshan          6772           159.1k
12. @reetika_gautam   6066            53.5k
13. @reehu18               7840          42.7k
14. @rozeena.chhetri  7769         105.8k                
15. @subashkoirala      6343           82.0k
                                                                         

Road to 30K followers of Nepal (few are mentioned)

  ID                               Followers             Hearts

1. @ashmiitapokhrel1      17.3k                145.6k
2. @_prashamsaa_            17.6k                 248.2k
3. @alishaaa.k_                 23.6k                 176.1k
4. @anitachhetri999          30.2k                 459.3k
5. @ashmiitapokhrel1      17.3k                 145.5k
6. @kabi.karki                  25.4k                 551.7k
7. @koiralasrijana35         19.3k                31.5k
8. @missbina_                  24.4k                 479.2k
9. @pratikchhya__            20.5k                239.4k
10. @sandhya_shahi11     13.7k                 172.8k
11. @sanuchaulagain       29.5k               402.3k
12. @sarthakv7                  20.7k              1.2m
13. @sisirsubedi3               23.8k             159.5k
14. @surajchhetri49           28.8k             448.9k
15. @prakritiprakrit            19.6k            98.4k
Road to 100k followers. (Few are mentioned)

ID                             
Followers
Hearts
@anealll
87.6k
2.7m
@aneesaoli
58.0k
896.3k
@annu_ssha
62.1k
92.2k
@asmitaa0
86.4k
465.8k
@atimsaashuu19
56.2k
805.7k
@binam_kandel
85.6k
992.9k
@deepak_rajgiree
76.3k
338.7k
@dipaktamang44
45.3k
369.5k
@ganesh_sapkota
60.5k
2.9m
@man.esha
96.7k
1.9m
@pratimakhadka
50.2k
183.1k
@ritikasharma_088
56.3k
727.9k
@shreesty_asm
68.6k
1.9m
@shwetagautam63
44.8k
275.8k
@srijanakhatri
52.9k
435.1k
@srz_gurung
36.4k
993.3k
@sushmakandel.419
37.4k
539.5k
@susmeeta32
62.4k
392.9k
@ushmitasubedi1
68.3k
698.1k➠Over 100k followers of Nepali Tiktokers.

ID
Followers
Hearts
@fijighimire2
150.7k
1.3m
@ghimirekunjana7
192.9k
2.1m
@kreetiika
136.4k
1.6m
@najirhusen.md
116.2k
492.0k
@pathaksanju1
99.5k
2.7m
@pathaksanju1
100.0k
2.7m
@prabinkoirala786
144.2k
2.5m
@resha_sapkota
115.3k
1.1m
@saroj.adhikari19
113.5k
2.0m
@shikshyasangroula
168.6k
3.1m
@shreejapokhrel16
103.3k
708.4k
@shrijann
134.3k
4.0m
@ssubekshyaaryal
142.5k
987.1k
@sujanrae123
107.7k
2.1m
@venusagrawal
136.6k
1.2m
                                                       

 ➠Road to 500k followers.


ID
Followers
Hearts
@gauravghimire
263.8k
3.1m
@mahiyaaa___
478.5k
5.9m
@shreyaa2003
385.0k
6.7m
@shristikhadka3
360.9k
4.3m
@silpathapa5
360.1k
3.6m
@ushauppreti1
393.6k
6.5m

 ➠ Tiktoker road to 1M followers.


ID
Followers
Hearts
@asmitaacharya1
628.8k
5.1m
@barsharaut1
651.6k
6.2m
@diya_gc
572.2k
5.6m
@reshmaghimire
937.6k
15.4m
@sadikshyapaudel
668.6k
7.8m
                                                                                                                                                   
Comments

Post a Comment